Publicat el

Drets de reproducció

Museus de Sitges permet la reproducció i distribució de tots els textos i documents de la seva pàgina web sempre que se n’esmenti la font, en els termes i condicions d’una Llicència Creative Commons CC BY-SA 3.0.
 
Pel que fa les imatges, Museus de Sitges disposa del copyright o de l’autorització dels seus autors per a utilitzar-les. Algunes d’elles també estan publicades al perfil de Flickr, junt amb les llicències sota les quals es poden compartir.
 
Museus de Sitges sempre respecta els drets de propietat intel·lectual, però no garanteix que l’ús d’alguns materials que apareixen a la seva pàgina web no infringeixi els drets de tercers. És responsabilitat de cada usuari determinar i satisfer els drets d’autor –o altres restriccions d’ús– abans de copiar, transmetre o fer un altre ús dels elements protegits.